Horvatovi
Provjeri znaš li sva pitanja o seriji Horvatovi.Ako riješiš sve točno ti si pravi fan serije.
po Eny
9 pitanja
1. Kako se zove nova žena Stjepana ?
a Nikolina
b Lila
c Karmen
d Eva
2. Koliko djece ima Lila ?
a 3
b 6
c 1
d 2
3. Kako se zovu Stjepanova braća ?
a Luka i Davor
b Joža i Franjo
c Grga i Borna
d Fedor i Edi
4. U koga je Borna zaljubljen ?
a Nikolinu
b Evu
c Lilu
d Magdalenu (profesorica vjeronauke)
5. Kako se zvala Krešina simpatija ?
a Sara
b Lana
c Danijela
d Violita
6. Kakav je Branimir ?
a Lopov
b Nestašan
c Ljubazan
d Dobar
7. Ko je Terezina najbolja prijateljica ?
a Vikica (Viktorija)
b Sara
c Magdalena
d Eva
8. Čiji je Grga sin ?
a Fedorov i Lilin
b Fedorov i Nikolinin
c Stjepanov i Lilin
d Magdalenin i Franjin
9. Ko su Branimirovi drugovi ?
a Bumbi i Toni
b Grga i Borna
c Toni i Krešo
d Krešo i Franjo